آدرس موسسهتهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان خواجه نصیرطوسی، نرسیده به میدان سپاه ،روبروی کوچه طاهریان ، پلاک 219 (ساختمان شادی)واحد1 تلفن موسسه77615713-021   ، 77644804 - 021

اینستاگرام

ارائه مشاوره در موضوعات و دعاوی :

     - ملکی ( مشارکت در ساخت ، خرید و فروش ملک و ...)

    - خانواده (مهریه ، اعسار ، نفقه، حضانت ، تمکین ، اجرت المثل زوجه و ...)

    - مطالبه وجه ( قرض ، مطالبه وجه چک ، مطالبه وجه سفته ، مطالبه وجه رسید ، مطالبه وجه فاکتور و ...،

    - حقوق کار

    - تنظیم دادخواست

    - تنظیم لوایح 

    - موجر و مستاجر ( تخلیه ملک مسکونی و تجاری ، مطالبه اجور معوقه ، فسخ اجاره و ...)

    - ارث و میراث (ارث ، انحصار وراثت ،فدوش مال مشاعی ، تقسیم ترکه و ...)

    - کیفری (کلاهبرداری ، فروش مال غیر ،خیانت در امانت ، سرقت ، صدور چک بلا محل و ...)