آدرس موسسهتهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان خواجه نصیرطوسی، نرسیده به میدان سپاه ،روبروی کوچه طاهریان ، پلاک 219 (ساختمان شادی)واحد1 تلفن موسسه77615713-021   ، 77644804 - 021

اینستاگرام

    برخی خدمات قابل ارائه در دپارتمان تخصصی دانش آموزی موسسه به شرح زیر است :

 

   1 - هدایت تحصیلی دانش آموزان:


      ارائه مشاوره و راهنمایی  در خصوص هدایت تحصیلی دانش آموزان به شاخه یارشته های تحصیلی بر اساس استعداد و علاقه آنها با رعایت قوانین و مقررات.   2 - تغییر ‌شاخه یا رشته تحصیلی دانش آموزان :


           ارائه مشاوره و راهنمایی در خصوص تغییر شاخه و رشته تحصیلی دانش آموزان در پایان پایه های دهم و یازدهم مطابق با قوانین و مقررات .  3 - ارائه مشاوره و راهنمایی در خصوص پرونده های تحصيلي دانش آموزانی که با مشکلات موردی مواجه شده‌ و یا متقاضی استفاده از برخی تسهیلات آموزشی می باشند ، 

        مانند:


           - شرکت مجدد در امتحان تغییر رشته


           - جهش تحصیلی دانش آموزان  

 

           - تعیین پایه تحصیلی دانش آموزان 

 

           - کبر سن دانش آموزان


           - برگزاری امتحان مجدد در اولین فرصت در دروس غیر نهایی (حداکثر در سه عنوان درسی) برای دانش آموزانی که در دانشگاه پذیرفته شده اند و نصاب قبولی

 

              در درس یا دروسی را کسب نکرده اند.


           -  سایر موارد مطابق با قوانین و مقررات