آدرس موسسهتهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان خواجه نصیرطوسی، نرسیده به میدان سپاه ،روبروی کوچه طاهریان ، پلاک 219 (ساختمان شادی)واحد1 تلفن موسسه77615713-021   ، 77644804 - 021

اینستاگرام

 ضوابط خروج از کشور فرزندان مشمول ماموران ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران

معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا ، ضوابط مربوط به  خروج از کشور فرزندان مشمول ماموران ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را تشریح کرد.

مشمولان غیر غایب  فرزندان ماموران ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، در صورت دارابودن شرایط ذیل ، می توانند از تسهیلات خروج از کشور استفاده کرده و به همراه خانواده خود از کشور خارج شوند.

خروج از کشور این دسته از مشمولان، طبق ضوابط ابلاغی،صرفا در بازه زمانی تعیین شده و فقط برای کشور محل ماموریت پدر می باشد.

همچنین در صورت تاخیر غیر موجه در بازگشت مشمول از خارج از کشور، سازمان بکارگیردنده می بایست مبلغ کل وثیقه را به حساب خزانه داری کل واریز کنند.

فرزندان ماموران ثابت طبق ماده 28 آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب 6/9/92 هیئت وزیران که مجوزخروج از کشور برای همراهی پدر را دریافت کرده اند،موظفند ظرف یکسال از تاریخ خروج از کشور در یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت خانه های علوم و بهداشت در کشور محل ماموریت پدر پذیرش گرفته وتا اتمام ماموریت پدر از معافیت تحصیلی خارج از کشور استفاده کنند.

در صورتی که ماموریت پدر به اتمام برسد و همچنان فرزندان ماموران تمایل به ادامه تحصیل در محل ماموریت قبلی پدر در خارج از کشور را داشته باشند ، می بایست ضمن تبدیل تعهد سازمانی به وثیقه شخصی واخذ مجوز از سازمان وظیفه عمومی ناجا، در سقف مجازادامه تحصیل دهند.

فرزندان مشمول ماموران ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، چنانچه دانشجوی داخل کشور باشند با موافقت دانشگاه فقط می توانند به صورت موقت حداکثر در فرجه مقرر در قانون با اخذ مجوز موقت خروج ،تردد کنند.

سازمان هایی که دارای ماموران ثابت در خارج از کشور هستند با تایید وزارت خارجه و بعد از عقد تفاهم نامه و تکمیل فرم تعهد سازمانی، می بایست مدارک لازم را برای هر کدام ازفرزندان مشمول خود به سازمان وظیفه عمومی ارائه کنند

Hide comment form

1000 کاراکتر