آدرس موسسهتهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان خواجه نصیرطوسی، نرسیده به میدان سپاه ،روبروی کوچه طاهریان ، پلاک 219 (ساختمان شادی)واحد1 تلفن موسسه77615713-021   ، 77644804 - 021

اینستاگرام

سربازی در آلمان

شاخه هاي نظامي :

نيروهاي مسلح فدرال21: ارتش ، نيروي دريايي ( شامل شاخه دريايي رزم هوايي ) نيروي هوايي22 ، خدمت پشتيباني مشترك ، خدمت پزشكي مركزي

سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن و مدت 9 ماه براي خدمت اجباري نظامي (2004)

خدمت سربازي اجباري در كشور آلمان به مدت 9 ماه براي مردان است . زنان نيز مي توانند بطور داوطلبانه در خدمت سربازي شركت نموده و كاري تقريبا مشابه مردان انجام دهند . افرادي كه به دلايل خاص قادر به خدمت در ارتش نيستند ، مي توانند درخواست خدمت اجتماعي ( به مدت 9 ماه ) بدهند كه معمولا با درخواستشان موافقت مي شود . برخي انتخاب ها مربوط به امداد خارجي23 است كه حداقل 18 ماه به طول

مي انجامد . روي هم رفته در طي سالهاي گذشته تعداد مردان به خدمت گرفته شده بطور قابل توجهي كاهش يافت .

صرفنظر از برخي استثنائات ، خدمت نظامي در آلمان براي تمامي مردان بين سنين 23-18 سالگي اجباري است . افرادي كه به آموزشهاي علمي و شغلي مشغولند ، مي توانند تا زمان تكميل برنامه هايشان خدمت سربازيشان را به تعويق انداخته و پس از آن به خدمت ملي فرا خوانده شوند.

Hide comment form

1000 کاراکتر