آدرس موسسهتهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان خواجه نصیرطوسی، نرسیده به میدان سپاه ،روبروی کوچه طاهریان ، پلاک 219 (ساختمان شادی)واحد1 تلفن موسسه77615713-021   ، 77644804 - 021

اینستاگرام

كرواسي Croatia))

شاخه هاي نظامي :

نيروي زميني11 ، نيروي دريايي12 ونيروهاي هوايي و دفاع هوايي13 ، فرماندهي مشترك آموزش و پرورش ، فرماندهي لوجستيك ، هر كدام از سه نيروهاي نظامي تحت حمايت نيروي نظامي پليس مي باشند (2006)

سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن براي خدمت اجباري نظامي ، با 6 ماه مدت خدمت ، 16 سال سن با رضايت شخصي براي خدمت داوطلبانه (دسامبر 2004)

قانون كشور كرواسي خدمت نظامي را براي مردان بين سنين 27-18 سالگي مشخص نمود . طول مدت معمول خدمت سربازي 6 ماه است (سال 2004 ) . افرادي كه به دلايل خاص قادر به خدمت در ارتش نيستند ، به خدمت اجتماعي كه به مدت 8 ماه است اعزام مي شوند . خدمت   اجباري براي دانشجويان تا پايان تحصيلشان و تا قبل از زمانيكه آنها به سن 28 سالگي برسند، به تاخير مي افتد . طي دهه گذشته با تقويت ارتش حرفه ايي، طول خدمت سربازي به نصف كاهش يافت و خدمت اجتماعي نيز به روي كار آمد .

خدمت سربازي اجباري مي تواند سرانجام بطور كامل جاي خود را به خدمت داوطلبانه دهد.

شيلي

Chile))
شاخه هاي نظامي :
 گارد و نيروي دريايي ، نيروي هوايي شيلي ، پليس ملي
 سن و مدت خدمت نظامي :
تمامي شهروندان مرد بين سنين 45-18 سال ملزم به انجام خدمت نظامي هستند ،  مدت خدمت اجباري 12 ماه براي ارتش ، 24 ماه براي نيروي دريايي و هوايي است (2004)   
  نيروي انساني  قابل استفاده براي خدمت نظامي :
مردان بين سنين  49-18 سال : 3.815.761 نفر   
زنان بين سنين  49-18 سال : 3.780.864 نفر (2005)
 نيروي انساني مناسب براي خدمت نظامي :
مردان بين سنين  49-18 سال : 3.123.281 نفر
زنان بين سنين  49-18 سال : 3.128.277 نفر (2005)
 نيروي انساني كه سالانه به سن خدمت نظامي مي رسند :
مردان بين سنين  49-18 سال : 140.084 نفر
زنان بين سنين  49-18 سال : 134.518 نفر (2005)
 مخارج نظامي – به دلار:
3.91 ميليارد دلار (2005)
 مخارج نظامي -  درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) :
3.5%(2005)
 خدمت سربازي اجباري در شيلي براي تمامي شهروندان بين سنين 45-18 سالگي است. طول مدت خدمت 12 ماه براي ارتش و 24 ماه براي نيروهاي دريايي و هوايي است .

 ضوابط خروج از کشور فرزندان مشمول ماموران ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران

معاون مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا ، ضوابط مربوط به  خروج از کشور فرزندان مشمول ماموران ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را تشریح کرد.

مشمولان غیر غایب  فرزندان ماموران ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، در صورت دارابودن شرایط ذیل ، می توانند از تسهیلات خروج از کشور استفاده کرده و به همراه خانواده خود از کشور خارج شوند.

خروج از کشور این دسته از مشمولان، طبق ضوابط ابلاغی،صرفا در بازه زمانی تعیین شده و فقط برای کشور محل ماموریت پدر می باشد.

همچنین در صورت تاخیر غیر موجه در بازگشت مشمول از خارج از کشور، سازمان بکارگیردنده می بایست مبلغ کل وثیقه را به حساب خزانه داری کل واریز کنند.

فرزندان ماموران ثابت طبق ماده 28 آئین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب 6/9/92 هیئت وزیران که مجوزخروج از کشور برای همراهی پدر را دریافت کرده اند،موظفند ظرف یکسال از تاریخ خروج از کشور در یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت خانه های علوم و بهداشت در کشور محل ماموریت پدر پذیرش گرفته وتا اتمام ماموریت پدر از معافیت تحصیلی خارج از کشور استفاده کنند.

در صورتی که ماموریت پدر به اتمام برسد و همچنان فرزندان ماموران تمایل به ادامه تحصیل در محل ماموریت قبلی پدر در خارج از کشور را داشته باشند ، می بایست ضمن تبدیل تعهد سازمانی به وثیقه شخصی واخذ مجوز از سازمان وظیفه عمومی ناجا، در سقف مجازادامه تحصیل دهند.

فرزندان مشمول ماموران ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، چنانچه دانشجوی داخل کشور باشند با موافقت دانشگاه فقط می توانند به صورت موقت حداکثر در فرجه مقرر در قانون با اخذ مجوز موقت خروج ،تردد کنند.

سازمان هایی که دارای ماموران ثابت در خارج از کشور هستند با تایید وزارت خارجه و بعد از عقد تفاهم نامه و تکمیل فرم تعهد سازمانی، می بایست مدارک لازم را برای هر کدام ازفرزندان مشمول خود به سازمان وظیفه عمومی ارائه کنند

سربازی در آلمان

شاخه هاي نظامي :

نيروهاي مسلح فدرال21: ارتش ، نيروي دريايي ( شامل شاخه دريايي رزم هوايي ) نيروي هوايي22 ، خدمت پشتيباني مشترك ، خدمت پزشكي مركزي

سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن و مدت 9 ماه براي خدمت اجباري نظامي (2004)

خدمت سربازي اجباري در كشور آلمان به مدت 9 ماه براي مردان است . زنان نيز مي توانند بطور داوطلبانه در خدمت سربازي شركت نموده و كاري تقريبا مشابه مردان انجام دهند . افرادي كه به دلايل خاص قادر به خدمت در ارتش نيستند ، مي توانند درخواست خدمت اجتماعي ( به مدت 9 ماه ) بدهند كه معمولا با درخواستشان موافقت مي شود . برخي انتخاب ها مربوط به امداد خارجي23 است كه حداقل 18 ماه به طول

مي انجامد . روي هم رفته در طي سالهاي گذشته تعداد مردان به خدمت گرفته شده بطور قابل توجهي كاهش يافت .

صرفنظر از برخي استثنائات ، خدمت نظامي در آلمان براي تمامي مردان بين سنين 23-18 سالگي اجباري است . افرادي كه به آموزشهاي علمي و شغلي مشغولند ، مي توانند تا زمان تكميل برنامه هايشان خدمت سربازيشان را به تعويق انداخته و پس از آن به خدمت ملي فرا خوانده شوند.

زیر مجموعه ها