آدرس موسسهتهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان خواجه نصیرطوسی، نرسیده به میدان سپاه ،روبروی کوچه طاهریان ، پلاک 219 (ساختمان شادی)واحد1 تلفن موسسه77615713-021   ، 77644804 - 021

اینستاگرام

معافیت ورزشکاران

معافیت ورزشکاران - سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلواییمعاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان…

گذار به نظامی‌گری حرفه‌ای

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی/ معاون سابق مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومیبودجه جاری…

ضرورت بازنگری در ضوابط جریمه مشمولان غایب

 ضرورت بازنگری در ضوابط جریمه مشمولان غایب - سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی جریمه…

سرعت عمل ستودنی!ستاد کل و سازمانهای متولی مددجویان

سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی ؛ معاون سابق مشمولان و امور معافیتها سرعت عمل…

سازمان وظیفه عمومی ؛مصداق " هر دم از این باغ…

سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی ؛ معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه…

خلاء نظرات کارشناسی در تصمیمات مربوط به سربازی

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی - معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی…

خبر خوش برای سربازی

سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی ؛ معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه…

حرفه آموزی سربازان - راه بی پایان

حرفه آموزی سربازان؛ راه بی پایان - سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلواییاز سال گذشته…

بخشش غیبت فرزندان ایثارگران

 معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی بخشش غیبت فرزندان ایثارگران - سرهنگ…