آدرس موسسهتهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان خواجه نصیرطوسی، نرسیده به میدان سپاه ،روبروی کوچه طاهریان ، پلاک 219 (ساختمان شادی)واحد1 تلفن موسسه77615713-021   ، 77644804 - 021

اینستاگرام

 

بیماری مشمولان از جمله مواردی است که می تواند منجر به معافیت مشمولان از خدمت وظیفه عمومی شود .قانونگذار نیز با توجه به شدت بیماری گزینه هایی چون "معافیت از خدمات رزم " ، " معافیت موقت" و "معافیت دائم "را برای آنان پیش بینی نموده است .

 نداشتن آگاهی برخی از مشمولان از ضوابط و مقررات معافیت پزشکی سبب می گردد که بدون رسیدگی، به خدمت اعزام شده و با توجه به شرایط خدمتی در وضعیت تشدید بیماری قرار گرفته و منجر به بروز مشکلاتی در خانواده برای درمان آنان شود ، از سوی دیگر اقدام بی مورد برای اخذ معافیت پزشکی در برخی موارد، علاوه بر تحمیل هزینه رسیدگی ها در بیمارستان و مراکز درمانی تعیین شده ،سبب بازماندن از تحصیل ،بدلیل انصراف به منظور بهره مندی از معافیت می گردد .

موسسه حقوقی افق روشن سرباز با بکارگیری مشاوران مجربی که سالیان متمادی در امر معافیت پزشکی قرار داشته اند تلاش نموده تا با تطبیق صحیح و اصولی بیماری مشمولان مراجعه کننده با آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان و  همچنین رویه های مورد عمل پزشکان عضو شورای پزشکی ،راهنمای صادقی برای شما باشند تا ضمن احقاق حق از تحمیل هزینه های غیر قابل جبران  اضافی جلوگیری نمایند .