آدرس موسسهتهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان خواجه نصیرطوسی، نرسیده به میدان سپاه ،روبروی کوچه طاهریان ، پلاک 219 (ساختمان شادی)واحد1 تلفن موسسه77615713-021   ، 77644804 - 021

اینستاگرام

       مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موسسه حقوقی افق روشن سرباز

       معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ناجا.

                معاونت مذکور متشکل از ادارات معافیت پزشکی، معافیت کفالت و موارد خاص ،

                معافیت تحصیلی(داخل و خارج از کشور) و مشمولان مقیم  خارج از کشور بوده است.

      
                                                                        

                                                                             بیشتر